4899 Mini-Tractor

Theme : City
Subtheme : Farm
ปีที่ออก : 2009
จำนวนชิ้น : 28 ชิ้น
Minifig : 1 ตัว

คู่มือ
http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/4550225.pdf

รูปๆโฆษณา

Farm_MOC

7637 Farm

ชื่อชุด : 7637 Farm
ธีม : City Farm
ปี : 2009
จำนวนบริก : 609 ชิ้น
มินิฟิค : 3 ตัว + วัวขาวดำ 2 ตัว + สุนัข 1 ตัว + แมว 1 ตัว + หนู 1 ตัว

คู่มือ

เล่ม1.
http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/4549707.pdf

เล่ม2.
http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/4549708.pdf

เล่ม3.
http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/4549709.pdf

ด้านหน้ากล่อง

ด้านหลังกล่อง

minifig

สัตว์ต่างๆ

อุปกรณ์อื่นๆ

รถแทรกเตอร์+ตัวลาก

ตัวฟาร์ม

ภาพรวม

ปล.เพลทที่มาจากชุดนี้จะมี 2 แผ่นนะครับแล้วแผ่นนึงจะเป็น16*32 ไม่ใช่ 32*32 แบบในรูป

7684 Pig Farm & Tractor

ชื่อชุด : 7684 Pig Farm & Tractor
ธีม : City Farm
ปี : 2010
จำนวนบริก : 256 ชิ้น
มินิฟิค : 2 ตัว

ชุด นี้เป็นชุดธีมย่อย Farm ในธีม City โดยในชุดนี้จะมีตัวฟิคหมูมาให้ 4 ตัว น่ารักมาก และนอกจากนี้ยังมีบริกสีเขียวและบานพับที่ใช้ทำส่วนของกระบะรถ ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ด้านหน้า

ด้านหลัง

หลังจากแกะออกมา

เล้าหมู


รถลาก


7634 Tractor 2009

7634 Tractor 2009

จำนวน 78 ชิ้น
มี minifig 1 ตัว
Theme : City
Sub theme : Farm
ปี ที่ออก 2009

รถ แทรกเตอร์ หมายถึง ยานที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัว โดยจะถูกใช้เป็นตัวต้นกำลังในการทำการเกษตร โดยเริ่มจากการเตรียมพื้นดิน การปลูก การบำรุงรักษา ฉีดยา ฉีดปุ๋ย ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

แทรคเตอร์สำหรับการเกษตรและรถไถเดินตามรถแทรกเตอร์

รถ แทรกเตอร์ คือ ยานพาหนะชนิดพิเศษที่สามารถส่งกำลังออกไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน การเกษตร เช่น ไถหัวหมู ไถกระทะ ไถดินดาน เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อทำให้การปฏิบัติงานในการเกษตรบรรลุผลสำเร็จ

การส่งผ่านกำลังของรถแทรกเตอร์ออกไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่มี 2 ทาง ดังต่อไปนี้
1. ทางล้อ ทำให้ล้อยึดแน่นอยู่กับดิน ขณะที่รถแทรกเตอร์กำลังปฏิบัติงาน ทำให้รถแทรกเตอร์ดัน หรือฉุดเครื่องมือได้
2. ทางเพลาอำนวยกำลัง ทำให้รถแทรกเตอร์ส่งกำลังออกไปขับเครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตรชนิดอื่นได้ เช่น เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

กำลัง ของรถแทรกเตอร์ได้มาจากเครื่องยนต์ ซึ่งมักจะเรียกเป็นแรงม้าหรือกิโลวัตต์ (1 แรงม้า = 746 วัตต์ และ 1 กิโลวัตต์ = 1000 วัตต์) รถแทรกเตอร์มีกำลังให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ขนาด 3 แรงม้า (2.238 กิโลวัตต์) จนถึงขนาดใหญ่ 300 แรงม้า (223.8 กิโลวัตต์)

ลักษณะทั่วไป

รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรมีรูปร่างหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์พ่วงลากและขับหมุนเครื่องมือทุ่นแรง

โดยทั่วไป รถแทรกเตอร์มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เครื่องยนต์มีรอบต่ำแต่มีแรงบิดสูง ทั้งนี้เพราะต้องการให้เกิดแรงฉุดลากที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

2. ล้อหลังใหญ่และหน้ากว้าง เพื่อรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน นอกจากนั้นยังทำให้ แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลให้แรงฉุดลากเพิ่มขึ้นด้วย

3. ตัวถังรถสูง เพื่อให้วิ่งเข้าไปทำงานระหว่างแถวพืชและคันดิน หรือร่องคูได้สะดวก

4. มีอุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัย เช่น กระจกกว้างมองเห็นได้รอบด้าน เบาะนั่งสบาย ลุกออกสะดวกและรวดเร็วในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โครงหลังคาแข็งแรง

ประเภทของรถแทรกเตอร์

การแบ่งประเภทของรถแทรกเตอร์ขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องยนต์ ถ้ากำลังของเครื่องยนต์ต่ำกว่า 25 แรงม้า (18.65 กิโลวัตต์) เรียกว่ารถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ถ้ากำลังของเครื่องอยู่ระหว่าง 25 แรงม้าถึง 50 แรงม้า (18.65 กิโลวัตต์ ถึง 37.3 กิโลวัตต์) เรียกว่ารถแทรกเตอร์ขนาดกลาง ส่วนรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ คือรถที่มีกำลังเครื่องยนต์มากกว่า 50 แรงม้า (37.3 กิโลวัตต์) ขึ้นไป

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเป็นรถขนาดใหญ่มาก ใช้สำหรับทำงานหนัก เช่น ทำถนน สร้างเขื่อน และเปิดป่า กำลังที่ใช้ฉุดและดันเครื่องมือทุ่นแรงได้มาจากเครื่องยนต์ และการตะกุยดินของล้อตีนตะขาบ ซึ่งมีหน้าสัมผัสที่ยึดพื้นที่ไว้ได้มากกว่าล้อยาง แต่โดยปกติเกษตรกรจะไม่ซื้อรถประเภทนี้ เพราะมีราคาแพงถ้าจำเป็นที่จะใช้งานก็อาจจะเช่า หรือว่าจ้างจากบริษัทผู้รับเหมาได้ อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายต่ำอีกด้วย อย่างไรก็ตามรถแทรกเตอร์ประเภทนี้เหมาะสำหรับงานปรับพื้นที่ การจัดรูปที่ดิน และงานป่าไม้

รถแทรกเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป็นที่นิยมใช้กันมากในงานเกษตร โดยได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำงานประเภทต่างๆ

รถแทรกเตอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ล้อยางซึ่งปรับระยะห่างได้ โดยอาจจะปรับให้กว้างหรือแคบได้ตามระยะห่างของแถวพืชที่ปลูก

รถแทรกเตอร์แบบล้อยางแบ่งออกเป็นแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ และแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยที่แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จะมีขนาดล้อหน้าเล็กกว่าแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ และเป็นแบบที่นิยมใช้กันมาก อย่างไรก็ตามรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อจะมีแรงฉุดลาก ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อน และการเลี้ยวดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบรถแทรกเตอร์ 2 คันที่มีน้ำหนักเท่ากัน

นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตรเข้า กับรถแทรกเตอร์ประเภทนี้ได้ โดยติดกับระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ 3 จุด (Three point linkage) ส่วนการบังคับให้อุปกรณ์สูงขึ้นจากพื้นดิน หรือลดลงนั้น อาศัยคันบังคับของระบบไฮดรอลิก

การใช้ระบบไฮดรอลิกกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ได้ประโยชน์หลายประการ แต่ประการที่สำคัญคือ ให้ความสะดวกในการนำอุปกรณ์จากไร่หนึ่งไปยังอีกไร่หนึ่ง อีกทั้งยังทำให้การกลับรถบริเวณท้ายไร่รวดเร็วขึ้น และประหยัดเนื้อที่อีกด้วย

รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเป็นรถแทรกเตอร์ที่มีราคาถูกและนิยมใช้กันมากในฟาร์ม ขนาดเล็ก

รถไถเดินตาม เป็นรถแทรกเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดและถูกที่สุด แต่เนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติงานต้องเดินตามหลังเพื่อบังคับรถชนิดนี้ จึงทำให้การปฏิบัติงานในไร่นาน่าเบื่อ

อ้างอิง
http://gis.agr.ku.ac.th/e_learning/farm_mechine/media/lesson6.htm

เพื่อนๆหลายคนคงมีชุดนี้กันแล้วและถ้าใครอยากสร้างฟาร์มชุดนี้ก็คงขาดไม่ได้ครับ
เนื่องจากงานทำฟาร์มเป็นงานที่หนักจึงจำเป็นต้องมีเครื่องทุ่นแรงเพื่อลดเวลาและแรงงาน

ด้านหน้ากล่อง

ด้านหลังกล่อง

เปิดกล่องออกมา มีคู่มือ 1 เล่ม และอีก 2 ซอง

Minifig 1 ตัว

มาเริ่มต่อกันเลยครับเสร็จแล้วจะได้

ด้านข้าง

ด้านหลัง

ด้านหน้า

แต่อะไรก็สู้เครื่องทุ่นแรงแบบเดิมๆไม่ได้หรอกครับ
น้ำมันไม่ต้องใช้

ใช้เพียงหญ้า น้ำและความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยง ลดต้นทุนค่าน้ำมันแต่เพิ่มความอุดมในดิน เสียเวลาเพิ่มแต่ก็คุ้ม
เศรษฐกิจพอเพียงครับ

7636 Combine Harvester 2009

7636 Combine Harvester 2009

จำนวน 360 ชิ้น
มี minifig 1 ตัว
Theme : City
Sub theme : Farm
ปีที่ออก 2009

(สร้อย)  กสิกรแข็งขลัง
เป็นกระดูกสันหลังของชาติ
ไทยจะเรืองอำนาจ
เพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม

หญิง)   อันชีวิตของกสิกรนั้น
ต่างยึดถือความขยันมั่นหนักหนา
ทนทำงานอยู่ระหว่างกลางดินฟ้า
ถึงแดดกล ้าฝนพรำก็ทำไป

ซ้ำ   (สร้อย)

ชาย)  ความเป็นอยู่แสนง่ายสบายนัก
ดวงจิตรักสงบใจไม่มักใหญ่
มุ่งแต่งานเป็นชีวิต และจิตใจ
มีนิสัยที่แผ่เผื่อเอื้ออารี

ซ้ำ  (สร้อย)

พร้อม)  กสิกรรมจึงประจักษ์เป็นหลักมั่น
อาชีพสำคัญคู่ไทยวิไลศรี
ไทยจะเข้มไทยจะแข็งแรงทวี
ก็ด้วยมี กสิกรรมประจำเทอญ

ซ้ำ   (สร้อย)

การ เกษตรเป็นอาชีพที่เหนื่อยทั้งแรงกายและแรงใจ เผชิญกับ ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากธรรมชาติและราคาพืชผลที่แปรปรวน รายได้จากพืชผลพียงปีละ 1-2 ครั้ง หลังเก็บเกี่ยว ถ้าไม่มีรายได้จากทางอื่นเสริม หนทางที่จะมีเงินเหลือเก็บไว้สำหรับทำอย่างอื่นก็ยาก แต่ถ้าเกษตรกรสนใจศึกษาเรียนรู้ ไม่อยู่นิ่ง ใช้ปัญญาและความคิดประกอบกับแรงกายและแรงใจ หนทางทำมาหากินนั้นยังเปิดกว้างเป็นทางเลือกให้ลองอีกมาก หนึ่งในนั้นเกษตรกรที่มีอาชีพอัดฟางประกอบกับการทำไร่ทำนา ผู้ที่ขายฟางอัดวิ่งส่งฟางให้กับคนเลี้ยงวัววันละหลายๆ เที่ยว เป็นอาชีพที่น่าพอจะมีหนทาง เพราะวัวต้องกินฟาง ฟางเป็นอาหารจำเป็นอย่างหนึ่งของวัวในหน้าแล้ง นอกจากนั้นยังเห็นว่าผู้ปลูกผักหลายชนิดต้องหาซื้อฟางมาคลุมดินเวลาเริ่ม เพาะปลูก

Combine Harvester = รถเกี่ยวข้าว, ข้าวโพด, ข้าวสาลี สามารถเปลี่ยนตัวเก็บด้านหน้าได้ เพื่อให้เกี่ยวได้หลายๆๆ อย่างครับ

Pick-up Baler = เครื่องอัดฟาง อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม หรือ ก้อนกลม (Roll Baler) ผมเอารูปก้อนสี่เหลี่ยมมาลงให้ดูครับ

Hay = ฟางข้าว

เมื่อ รถเกี่ยวข้าว ได้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว จะทิ้งฟางข้าวไว้ในนา หลังจากรอให้ฟางข้าวแห้ง ประมาณอย่างน้อย 3 แดด ก็จะสามารถ นำเครื่องอัดฟางลงไปอัดฟางให้เป็นก้อนๆ ได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

ประโยชน์ของฟางอัด

1.ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) ฟางข้าวเป็นแหล่งพลังงานที่ปราศจากคาบอน ได้ถูกนำไปใช้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพลังงานที่เรียกว่า ไบโอบูตานอล (biobutanol)
2.ใช้ ในโรงงานพลังงานมวลชีวภาพ(Biomass) ซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มประเทศอียู(EU) ทั้งนี้โดยใช้ฟางอัดฟางก้อนโดยตรงบ้าง ใช้ฟางอัดเป็นเมล็ดสำหรับเป็นอาหารสัตว์บ้าง ใช้ฟางอัดเป็นเมล็ดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสูงพอๆกับถ่านหิน หรือแก๊สธรรมชาติบ้าง
3.ใช้ยัดเป็นที่นอนของมนุษย์และสัตว์ (Bedding humans or livestock) ซึ่งที่นอนแบบนี้มีใช้กันอยู่ตามส่วนต่างๆของโลก
4.ใช้ เลี้ยงสัตว์ (Animal feed) เช่น แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ เพราะให้พลังงานสูง ย่อยง่าย และมีคุณค่าทางอาหาร
5.ใช้ ทำหมวกและภาชนะสานต่างๆ เมื่อครั้งอดีตในประเทศแถบยุโรป เช่นประเทศอังกฤษ คนนิยมหมวกที่สานด้วยฟางข้าวมาก ปัจจุบันหมวกที่สานด้วยฟางจะนำเข้าจากต่างประเทศ
6. ใช้มุงหลังคา เช่นเดียวกับหญ้าคา จาก เป็นต้น หลังคาที่ทำด้วยฟางมีคุณสมบัติกันฝนได้ดี มีน้ำหนักเบา และเป็นฉนวนกันร้อน ดีกว่าและมีราคาถูกกว่าฉนวนกันร้อนอื่นๆ
7. ใช้ทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (Packaging) เพราะมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกระทบ
8.ใช้ทำกระดาษ (Paper) ใช้เป็นเยื่อทำกระดาษได้
9.ใช้ ทำเป้ายิงธนู (Archery targets) แต่เดิมใช้ฟางถักด้วยมือ แต่ปัจจุบันใช้ถักด้วยเครื่องจักร
10.ใช้ทำปลออกคอม้า (Horse collars) เพราะฟางมีความเหนียวแน่นกว่าวัสดุอย่างอื่น
11.ใช้ เป็นวัสดุก่อ สร้าง(Construction material)เช่นเดียวกับ อิฐ และดินดิบ ตามส่วนต่างๆของโลกจะใช้ฟางผสมกับดินเหนียวและคอนกรีต ใช้ดินเหนียวผสมกับฟาง เรียกวัสดุชนิดนี้ว่า cob เป็นวัสดุในการก่อสร้างอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุที่ฟางมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันร้อน เขาจึงใช้ฟางสร้างบ้านโดยไม่ต้องมีโครงร่างอย่างอื่น หรือจะนำฟางมาสร้างโดยมีโครงร่างเป็นไม้หรือเป็นเหล็กก็ได้ บ้านที่สร้างแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านก้อนฟาง (straw bale houses)
12. ใช้ทำเอ็นไวโรบอร์ด (Enviroboard)
13.ใช้ทำเชือก (Rope)
14.ใช้สาน เป็นภาชนะต่างๆ (Basketry)
15.ใช้ทำรองเท้า ในประเทศเกาหลีนิยมใช้ฟางมาสานเป็นร้องเท้า และในประเทศเยอรมนีก็นิยมใช้รองเท้าเช่นเดียวกัน
16.ใช้ ในการปลูกพืช (Horticulture) เช่น ในแปลงเพาะเห็ด แปลงปลูกแตง ในประเทศญี่ปุ่นใช้ฟางคลุมต้นไม้ในฤดูหนาวเพื่อมิให้พืชตายและใช้ป้องกัน แมลงศัตรูพืช และยังใช้ฟางเพื่อลดจำนวนของสาหร่ายในสระน้ำหรือในหนองน้ำได้ด้วย ใช้ฟางคลุมดินใต้ต้นสตรอเบอร์รี่เพื่อมิให้ผลสุกสุกงอมเร็ว

หลังจากรู้กันมาแล้ว 7636 นี่ก็คือรถเก็บเกี่ยวและเอาของเหลือมาอัดเป็นฟางนี่เอง
นำของที่ไม่ได้ใช้แล้วบางทีชาวบ้านอาจเผาทิ้งซึ่งจะเป็นการทำให้โลกของเราร้อนขึ้นจากก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผา
ทางเลโก้จึงได้ผลิตรถคันนี้ออกมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้กัน
ซึ่งฟางข้าวอัดนี้มีความจำเป็นมากหรือเป็นของคู่กับฟาร์มเลี้ยงวัว ที่จะขาดไม่ได้เพราะเป็นอาหารราคาถูกใช้ในหน้าแล้งได้ดี

เลโก้จึงได้นำมาให้เราได้ชมกันรูปรถเป็นสีเขียวสลับขาวพร้อมเกษตรกรผู้ขับมา 1 คน

ด้านหน้าของกล่อง

ด้านหลังของกล่องแสดงถึงลูกเล่นของชุด 7636 นี้

หลังจากแกะออกมาจะพบซองทั้งหมด 3 ซองด้วยกัน พร้อมคู่มือ 1 เล่ม

ซองที่ 1

Minifig 1 เดียวในชุดนี้

ส่วนบอดี้ของรถ

โอ้เป็นรูปร่างของรถแล้ว ใส่ล้อแล้วด้วย

ซองที่ 2

ส่วนของที่คนขับ
เสร็จแล้วส่วนที่นั่งของคนขับเอามารวมกับส่วนนี้

แล้วเราก็จะได้

ตกแต่งส่วนบนของตัวรถหน่อย

ซองที่ 3

เป็นตัวเกี่ยวเอาหญ้าแห้ง

เสร็จแล้วครับรถสุกสวยของเรา


หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ คงจะชอบกันนะครับ
แล้วฟาร์มจะตามมาเรื่อยๆผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับ
และบางอย่างอาจเอามาจากเวปอื่นก็ขออนุญาติใช้นะครับ